Dia internacional de l’Educació Mediambiental

L’Educació Mediambiental es tracta d’un procés a través del qual busquem transmetre coneixements i ensenyaments, respecte a la protecció del nostre entorn natural, la importància fonamental sobre arrecerar el medi ambient, per tal de generar hàbits i conductes, que permetin a totes les persones prendre consciència dels problemes ambientals. 
 
Per això és essencial impartir l’Educació Mediambiental als més petits, l’ensenyament primari és una etapa clau en el desenvolupament de la conducta. L’educació ambiental per a nens pretén que aquests facin de la cura de la natura un estil de vida.

Els objectius de l’Educació Mediambiental són:

  • Conscienciar i sensibilitzar davant dels problemes mediambientals. 
  • Fomentar l’interès per la cura i la millora de l’entorn. 
  • Desenvolupar la capacitat per aprendre sobre el medi. 
  • Ampliar els coneixements ecològics, en temes com l’energia, el paisatge, l’aire, l’aigua, els recursos naturals i la vida silvestre.

Productes respectuosos amb el Medi Ambient

La nostra empresa treballa diàriament per conscienciar i sensibilitzar les persones davant dels problemes mediambientals i la cura del Medi Ambient. Desenvolupant productes cada cop més innovadors i sostenibles, pretenem reduir l’impacte de l’embalatge al nostre entorn, reduint, reciclant i reutilitzant l’embalatge per crear un menor impacte possible.

Ajuda’ns a fer un món millor!