Hidden
Aquesta casella copia els grams que ha omplert el client.
Hidden
Aquesta casella copia el preu que ha omplert el client.
Hidden